Liên hệ: Trần Văn Hiếu
Số điện thoại: 098 33 22 418 – 0913 056 639
Email:tranchancoltd@gmail.com

THÔNG TIN THANH TOÁN
1. Ngân hàng Á Châu ACB
– Số tài khoản: 114648249
– Tên tài khoản: Trần Văn Hiếu
– Chi nhánh: PGD long điền
2. Ngân hàng Vietcombank VCB
– Số tài khoản: 0281001175743
– Tên tài khoản: Trần Văn Hiếu
– Chi nhánh: Bình Dương
3. Chấp nhận thanh toán Visa, Paypal